Club regels

 • Minderjarige leerlingen dienen te worden aangemeld door één van beide ouders of door een wettig aangestelde voogd.
   
 • Naast dit aanmeldingsformulier dienen er ook twee pasfoto’s te worden ingeleverd.
   
 • De budoschool is geopend op de door de school vastgestelde dagen en uren.
   
 • De budoschool is gesloten tijdens Christelijke – en Nationale feestdagen, alsmede alle schoolvakanties.
   
 • De budoschool heeft het recht om de lesgelden, lestijden en clubregels te wijzigen.
   
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende kwartaal en daarna steeds met een kwartaal verlengd.
   
 • De betalingsverplichting van het lesgeld start op de datum van aanmelding.
   
 • Het lesgeld dient iedere kwartaalperiode vooraf te worden betaald.
   
 • Tijdens de vakantieperioden dient het lesgeld te worden doorbetaald.
   
 • In het geval van een betalingsachterstand ontvangt u één herinnering.
   
 • Achterstallige betalingen zullen gerechtelijk worden geïnd en alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de debiteur.
   
 • Beëindiging van het lidmaatschap wordt uitsluitend geaccepteerd, indien dit schriftelijk wordt gemeld voor de afloop van het laatst betaalde-, geldige kwartaal.
   

Met uw e-mail adres wordt zorgvuldig omgegaan, het wordt alleen gebruikt om informatie over de school toe te sturen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat er een (judo) foto van uw kind op onze website of Facebook pagina wordt geplaatst: wilt u dat dan kenbaar maken.